CUMHURİYET’in ULUS’u

Cumhuriyet’in İlk Yıllarındaki Gelişim Emperyalizmin işgal güçlerinin ülkemizden çekilmesi sonrasında iki güç karşı karşıya kalmıştır: Millet Meclisi ve Saltanat. İtilaf devletleri Lausanne (Lozan) barış görüşmesine, ülkeyi emperyalizmin işgalinden kurtaran Ankara’daki Meclis Hükümeti ile birlikte Millî Mücadele’ye karşı emperyalistlerin safında yer alan Saltanat’ın temsilcisi İstanbul Hükümetini de çağırmıştı. Mustafa Kemal, o anda, ileride ülkenin yönetiminde de… Okumaya devam et CUMHURİYET’in ULUS’u

BAĞIMSIZLIK (İSTİKLÂL) YOLU’NDA

Millî Mücadele’nin Ankara’da örgütlenmesinden ve düzenli ordunun hazırlıkları tamamlandıktan sonra (Bkz. Ankaramızı Tanıyalım 8- Millî Mücadele’de Ankara) emperyalizmin Anadolu’yu işgaline son vermek üzere Bağımsızlık (İstiklâl) Yolu’na çıkıldı. Bu yolun ilk merhalesi olan Sakarya Savaşları, Ankara sınırları içerisinde Polatlı-Haymana hattının batı-güneybatısında yapıldığından “Ankara’mızı Tanıma” uğraşının konusu içerisindedir. Kesin sonucun alındığı Bağımsızlık Yolu’nun ikinci merhalesi olan Başkomutanlık… Okumaya devam et BAĞIMSIZLIK (İSTİKLÂL) YOLU’NDA

MİLLÎ MÜCADELE’DE ANKARA

Ankara, Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nun, 30 Ekim 1918 tarihinde imzaladığı Mondros Silah Bırakışması ile paylaşılan Anadolu’nun işgal kuvvetlerinden kurtarılması amacıyla başlatılan Kurtuluş Savaşı’nın önce “karargâhı” ve savaş kazanıldıktan sonra da çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti oldu. Ankara’ya, bu onurun verilmesinin iki önemli nedeni vardır: Birincisi, daha önceki yazılarımda vurguladığım gibi Ankara’nın bütün Anadolu’ya… Okumaya devam et MİLLÎ MÜCADELE’DE ANKARA

OSMANLI’NIN İZLERİNDEN ULUS

Fatih Sultan Mehmed Han zamanından itibaren Ankara bir ticaret şehri ve “Hisarönü Hanlar Bölgesi” de ticari hayatı yönlendiren bir merkez olmuştur. Hisar ve çevresindeki bedesten ve hanları kapsayan “Yukarı Yüz”ün aşağısındaki, kentin ikincil ticari merkezi konumundaki Ulus, Bent Deresi, Yeğenbey ve Kağnı Pazarı (Nümune Hastanesinin karşısındaki meydan, Eskiciler Pazarı) kısmına “Aşağı Yüz” denmiştir. Selçuklu döneminde,… Okumaya devam et OSMANLI’NIN İZLERİNDEN ULUS

HACETTEPE ile HAMAMÖNÜ ve HAMAMARKASI

Hacettepe sırtlarından başlayarak Karacabey Hamamı’nın önünden geçen Talât Paşa Bulvarı’na kadar uzanan bölge, hamamdan dolayı, belki de hamamın yapıldığı zamandan beri “Hamamönü” olarak anılmaktadır. Hamamdan kuzeye doğru, Ulucanlar Caddesi’ne kadar uzanan bölge de “Hamamarkası” olarak adlandırılır. Yirminci yüzyılın başlarında, hamamın önü, “Hamit Tarlası” denilen geniş bir düzlük imiş, o devirde bayram yerleri burada kurulurmuş. Hem… Okumaya devam et HACETTEPE ile HAMAMÖNÜ ve HAMAMARKASI

SAMANPAZARI

Kentin, Atpazarı ve Koyunpazarı semtlerinin altındaki, Denizciler ve Anafartalar caddeleri arasında kalan kesimine Samanpazarı denmiştir. Osmanlı döneminde, “Yukarı Yüz” adı verilen Hisar’ın ve çevresinin altındaki “Aşağı Yüz” kısmındadır. Numune Hastanesi’nin karşısındaki semtin adı ise Kağnıpazarı’dır (Arabapazarı). Buradaki düzlükte kurulan pazar, Ankaralının kışlık odununun kağnılarla getirilip satıldığı yerdir. Samanpazarı, Kağnıpazarı’ndan iki yüz metre yukarıda, bugünkü Anafartalar… Okumaya devam et SAMANPAZARI

ATPAZARI ve KOYUNPAZARI

Eski Ankara’dan günümüze kalmış en hareketli semtlerden birisi Atpazarı-Koyunpazarı yöresidir. Hisar’ın Cümle Kapısı’nın önündeki alan “At Pazarı” idi. Atpazarı’nda, günümüzde, çoğunlukla erzak satan esnaf ve kısmen de eskisi gibi zahireciler vardır. Ankara’nın bedesteni ve hanları da yoğun olarak bu bölgede yer alırdı. Kale kapısının sağında, dış surlara dayanmış olarak “Un Pazarı” ve bu meydandan doğuya… Okumaya devam et ATPAZARI ve KOYUNPAZARI